Växjös starkaste lag!

Posted on

Detta är min gladaste dag som gruppledare. Vi har idag presenterat vårt lag som ska utveckla Växjö under de kommande fyra åren. Vi tillvaratar erfarenhet och investerar i framtiden. För min del väntar ett ordförandeskap i Nämnden för arbete och välfärd.

Bo och Anna Tenje blir kommunalråd, Anna också ordförande i den nya Utbildningsnämnden, Catharina Winberg ansvarig för bostadspolitiken och inrikesminister, Ulf blir ordförande i Omsorgsnämnden och Sofia Stynsberg i Tekniska nämnden. Sigvard Jakopson och Anna Hultstein blir ordförande i Överförmyndarnämnden respektive Valnämnden. Catharina ordförande i VKAB, Christer Wånehed ordförande för VEAB, Pierre Wiberg för VöFAB och Anna Hultstein för Vidingehem.

Anna Gustbée blir ersättare i såväl kommunstyrelsen som kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

Förslaget visar på bredd, kompetens, nytänk och erfarenhet. Vi har företrädare från hela Växjö, med olika åldrar och bakgrunder. Det är jämn könsfördelning bland nämnds- och bolagsordföranden.

Se bilderna från pressträffen och hela förslaget: GL-VB – Pressträff 141104

Jag gjorde en intervju på presskonferensen med SMP-TV och en intervju i P4 på eftermiddagen. Huvudintresset från media är hur det ser ut framåt för att sätta sig in i ett nytt uppdrag, hur processen har gått till och hur jag ser på min ålders påverkan på uppdraget. Mitt svar på den sistnämnda frågan är att jag kommer arbeta hårt, vara ödmjuk inför uppgifternas allvar och se till att vara väl förberedd – det kommer kräva tid för inläsning, men sen ska min ålder inte spela någon roll.

Skärmavbild 2014-11-04 kl. 18.50.34

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

© Oliver Rosengren 2014