Utredning om vuxenutbildning och Sfi

Posted on

De senaste dagarna har den utredning som pågår på Arbete och välfärd om resursfördelningsmodell i vuxenutbildningen och Sfi varit återkommande i media. När nu oppositionen bestämt sig för att efterkonstruera ett luftslott av kritik för att plocka enkla poäng i debatten finns skäl att reda ut hur ärendet hittills fortlöpt:

  1. Nämnden för arbete och välfärd fattade i april beslut om att utreda resursfördelningsmodell i lämpliga verksamheter. Uppdraget hade två delar; 1) att utreda vilka delar som kan vara lämpliga för en ”penginspirerad resursfördelningsmodell” och 2) att komma med förslag på hur resursfördelningsmodellen skulle kunna utformas för de verksamheter som i fas 1 bedömts lämpliga. Oppositionen och Martin Edberg hade då inget avvikande yrkande, utan röstade med förslaget.
  2. Förvaltningen genomlyser verksamheten. De kommer fram till att vuxenutbildning/Sfi och sysselsättning inom socialpsykiatrin kan vara lämpliga. De går då vidare till nästa steg. Fas 1 fortsätter parallellt, möjligen kan fler verksamheter aktualiseras senare.
  3. Förvaltningen går, i enlighet med beslutet på aprilmötet i nämnden, vidare för att utreda hur ett sådant resursfördelningssystem skulle kunna se ut. Eftersom vuxenutbildning närmar sig omförhandling av de gällande avtalen väljer förvaltningen att prioritera fas 2 för vuxenutbildning/Sfi. För att få bästa möjliga utredning tar förvaltningen in en extern utredare. Den utredningen pågår nu.

Så, vad har egentligen hänt?

  1. Förvaltningen genomför det uppdrag de fick i april.
  2. Vuxenutbildning har bedömts som en verksamhet som skulle kunna vara lämplig för resursfördelningsmodell.
  3. Oppositionen efterkonstruerar ett luftslott av kritik mot att allt har gått till som det ska. Sannolikt grundar det sig i en insikt om att oppositionen hittills varit slumrande och tandlös.

Beslut utredning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppositionens försök till kritik är oseriös. Särskilt eftersom Martin Edberg själv justerade protokollet där det beslutades om utredningen. Det kommer finnas en tid för att diskutera hur vi ska organisera vuxenutbildningen för mesta möjliga kunskap, kvalitet och kompetensförsörjnig per krona. Det ser jag fram emot. Istället väljer oppositionen att skapa onödig oro innan utredningen är klar. Har idag intervjuats av SMP och redogjort för ovanstående.

Vad ska hända?

  1. Resultatet av utredningen om resursfördelningsmodell i vuxenutbildningen ska presenteras och beslutas om i Nämnden för arbete och välfärd
  2. Resultatet av utredningen om resursfördelningsmodell i socialpsykiatrin ska presenteras och beslutas om i Nämnden för arbete och välfärd
  3. Resultatet av utredningen om vilka verksamheter som är lämpliga, i övrigt, för resursfördelningsmodell ska presenteras och beslutas om eller godkännas av Nämnden för arbete och välfärd.

Jag ska på måndag träffa Vuxnas lärande, inbjuden av facket, för samtal om vuxenutbildningens framtid. För mig är vuxenutbildning en förutsättning för att stärka matchning och kompetensförsörjning. Det är också viktigt med tillgängligt och transparent politiskt ledarskap. Därför ser jag fram emot måndagens möte med Vuxnas lärande.

Kommentarer

Taggar: , , , ,

© Oliver Rosengren 2015