Ungas utanförskap minskar

Posted on

Ungas utanförskap är ett misslyckande för samhället. Vi föds med olika förutsättningar och möjligheter. Ett rättvist samhälle vill möjliggöra för alla att bli sitt bästa, att det som spelar roll ska vara vart man vill och inte vad eller var man kommer ifrån. De viktigaste nycklarna till livschanser går genom utbildning och arbete. Därför arbetar Växjö kommun ambitiöst med att pressa tillbaka ungas utanförskap. Vi ser idag ett nytt utanförskap där gymnasieexamen blir mer och mer betydelsefullt för en ung växjöbos möjligheter på arbetsmarknaden. Att stärka ungas etablering med utbildning är viktigt framgent.

Nämnden för arbete och välfärd har tre övergripande mål för mandatperioden: 1) budget i balans, 2) nya steg mot full sysselsättning och 3) fortsätta pressa tillbaka utanförskapet. För varje internbudget presenteras särskilda prioriteringar för varje mål. För 2015 är prioriteringarna för både det andra och tredje ett särskilt fokus på unga. I ljuset av detta är det särskilt glädjande med framgången för vårt arbete.

Växjö kommun har ett gediget arbete för att kartlägga och motverka ungas utanförskap. Vi jobbar särskilt mycket med så kallade UVAS (utan varken arbete eller studerar)/NEETs (Young people not in employment, education or training); en grupp ungdomar mellan 16-24 år som inte är i arbete, utbildning eller annan sysselsättning. Utvärderingen finns här: Rapport – NEETs UVAS

Antalet ungdomar som varken arbetar eller studerar minskar och Växjö har goda resultat i jämförelse med andra kommuner och Sverige i stort. Särskilt glädjande är minskningen av unga i utanförskap på Araby, samtidigt som ökningen på Teleborg oroar.

En arbetsmetod som provats är sociala insatsgrupper. Arbetsmetoden har provats för unga växjöbor i Arabyområdet som  uppvisat ett riskbeteende där kriminalitet är ett framträdande problem. Sociala insatsgrupper är ett samarbete mellan relevanta aktörer kring en individ, exempelvis Växjö kommun, polisen, familjen, skolan och föreningslivet. De flesta som deltagit har minskat eller totalt upphört med sin kriminalitet. Utvärderingen går att läsa här och presentationen finns här.

Media har rapporterat om detta. Jag intervjuas i SVT och Smålandsposten.

Vårt arbete mot ungas utanförskap handlar i första hand om att alla unga växjöbor ska ha möjlighet att lyckas och inte bli fast i destruktiva vanor så som missbruk eller kriminalitet. Utvärderingen av arbetet med sociala insatsgrupper, där olika aktörer samverkar kring en individ, visar samtidigt att kommunen sparat drygt fem miljoner kronor i offentliga utgifter. En framgångsrik social investering.

Det generella arbetet med unga växjöbor i utanförskap är framgångsrikt. Vi strävar nu efter att förbättra samverkan med andra organisationer och aktörer för att fortsätta arbetet. Fokus ligger fortsatt på att komplettera utbildningsluckor, matcha mot arbetsmarknaden och ha fokus på egen försörjning. Sociala insatsgrupper visar sig samtidigt vara en bra metod för de unga i särskilt tufft utanförskap. I internbudgetarbetet ska i nu pröva möjligheterna för att permanentera metoden, och möjligen bredda till att också inkludera unga med missbruksproblematik.

Kommentarer

Taggar: , ,

© Oliver Rosengren 2015