Proposition om integration antagen av länsförbundet

Posted on

Moderaterna i Kronoberg samlas idag till länsförbundsstämma för debatter och att lyssna till Anna Kinberg Batra. Förslag från medlemmarna ska behandlas, Ung företagsamhet föreläsa och den nya toppkandidatutbildningens deltagare offentliggöras. Själv har jag föredragit förbundsstyrelsens proposition Fler jobb och snabb etablering.

Högt i tak i debatten och flera yrkanden om ändringar kom från medlemmarna på stämman. Slutligen antogs propositionen enligt förbundsstyrelsens förslag, men enbart en marginell ändring. Det antagna förslaget återfinns här: Fler jobb och snabb etablering

Anna Tenje höll ett utmärkt inledningsanförade som förbundsordförande. Fokus på att fatta beslut om nödvändiga reformer för att möta våra tuffa utmaningar. Vi fattade idag beslut om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta arbetsgrupper för politikutveckling. Inför valet 2018 kommer vi vara redo med svar på väljarnas frågor.

Anna Kinberg Batra berömde Växjölöftet i sitt tal. Glad att Växjö kommuns arbete för att bli en förebild för vad kommuner kan göra för att minska bidragskostnader och förstärka arbetsmarknadens funktionsduglighet nått partiordföranden. Talet berörda Sveriges utmaningar och hur vi är alternativet som är redo att genomföra nödvändiga reformer för att Sverige ska fungera. Tryggt, tydligt och bra tal av Anna!

Kommentarer

© Oliver Rosengren 2016