Oliver Rosengren

Jag är 26 år, född och uppvuxen i Växjö. Sedan valet 2010 har jag förmånen att ägna mig åt att företräda Växjöborna i kommunfullmäktige. Jag är kommunalråd och ordförande i Nämnden för arbete och välfärd. Jag ansvarar för arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning inklusive Sfi, flyktingmottagande inklusive ensamkommande flyktingungdomar, individ- och familjeomsorg, boende, stöd och sysselsättning för personer med psykisk funktionsvariation, familjerätt, budget- och skuldrådgivning samt alkoholtillstånd och tillsyn över alkoholservering. Vid sidan av det är jag  gruppledare för Nya Moderaterna i Växjö.

Parallellt med mina förtroendeuppdrag i Växjö kommun är jag masterstudent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet.

Mitt första jobb var på en hamburgerkedja. Jag minns känslan av självständighet och självförtroende som den första lönen innebar. Där föddes mitt engagemang för full sysselsättning. Det är möjligt att nå ett samhälle där alla som vill och kan jobba också har ett jobb att gå till. Håller vi ordning i ekonomin, har drivkrafter för att arbeta och ger goda villkor för entreprenörskap kommer vi dit.

Om du har några frågor, förslag eller funderingar, hör gärna av dig!

© Oliver Rosengren 2014