Oliver Rosengren

Jag är 23 år gammal och är uppvuxen och bosatt i Växjö. Dagarna ägnas åt mitt uppdrag som ordförande i Nämnden för arbete och välfärd. Jag ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning inklusive Sfi, flyktingmottagande inklusive ensamkommande flyktingungdomar, individ- och familjeomsorg, familjerätt, budget- och skuldrådgivning samt alkoholtillstånd och tillsyn över alkoholservering. Vid sidan av det är jag ledamot i Kommunstyrelsen och gruppledare för Nya Moderaterna i Växjö.

Parallellt med mina förtroendeuppdrag i Växjö kommun studerar jag nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och är ledamot i Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse, där med ansvar för kommunikation, kampanj och värvning.

Mitt första jobb var på en hamburgerkedja. Jag minns känslan av självständighet och självförtroende som den första lönen innebar. Där föddes mitt engagemang för full sysselsättning. Det är möjligt att nå ett samhälle där alla som vill och kan jobba också har ett jobb att gå till. Håller vi ordning i ekonomin, har drivkrafter för att arbeta och ger goda villkor för entreprenörskap kommer vi dit.

Utanförskapet är min främsta politiska motståndare. Innan Alliansen drevs allt fler ut från arbetsmarknaden. Till exempel förtidspensionerades 140 människor om dagen Jag kandiderar för att försvara och förstärka arbetslinjen. Utanförskap är inte bara att inte ha ett jobb. Det är också känslan av att inte passa in. Att inte vara välkommen. I en tid när rasism, homofobi och intolerans växer runt om i vår omvärld ska vi visa att Sverige tänker fortsätta möta det med mer öppenhet och mångfald. Bara där olikheter ses som fördelar kan vi växa oss starka tillsammans.

© Oliver Rosengren 2014