För fler jobb.

Jobben först

Fler jobb är den viktigaste frågan för att klara tillväxt och sammanhållning. När fler har ett jobb ökar tryggheten och människor kommer till sin rätt. Med fler jobb kan vi fortsätta utveckla Kronoberg och Sverige.

Trygga tillsammans

Sverige är en förebild. Här blir jobben fler, tillväxten är stark och vi lämnar krisen med en bättre ekonomi än jämförbara länder. Samtidigt har det hänt mycket i världen. Växande ekonomier utmanar Sverige. För att vi ska fortsätta vara bland världens bästa länder att bo i och ha förmågan att skydda jobben och välfärden också i nästa kris krävs en stark ekonomi.

Idag är Sverige också en förebild för öppenhet och mångfald. Här är äktenskap och föräldraskap för alla, jämställdheten bättre än bland jämförbara länder och vi välkomnar dagligen nya svenskar. Här vet vi att olikheter är styrkor. Vi har mycket att vara stolta över. Samtidigt har vi mycket kvar att göra.

Fler jobb med växande företag

Nya jobb skapas i växande företag. För att klara den tuffa, internationella konkurrensen behöver företagandet bättre förutsättningar. Det behöver bli enklare och mer lönsamt att driva företag.

  • Gör det billigare att anställa
  • Öka lönsamheten av att investera
  • Inför krångeltak som begränsar blanketter & myndighetskontakter

Skola som leder till jobb

För att korta vägen från utbildning till jobb behöver kopplingen mellan skolan och arbetsmarknaden förstärkas. Kunskapen behöver öka och all undervisning ska syfta till att rusta för framtida jobb.

Med företagande och praktik på alla gymnasieprogram kan fler få in en fot på arbetsmarknaden redan under studietiden. Med starkare fokus på jobb i studie- och yrkesvägledningen kan fler få mer hjälp.

  • Praktik på alla program
  • Alla ska kunna läsa företagande
  • Ge studie- och yrkesvägledningen tydligare fokus på jobb

En arbetsmarknad för alla

I takt med att fler jobb växer fram och människor lämnar utanförskap är det också viktigt att stötta de grupper som har det tuffast på arbetsmarknaden.  ”Sist in, först ut”-reglerna som diskriminerar unga är ett exempel. Negativa stereotyper och könsnormer, rasism och homofobi är andra. Med reformering av lagen om anställningsskydd, sänkta trösklar till jobb och mer normkritik kan arbetsmarknaden inkludera fler.

  • Slut på diskrimineringen av unga på arbetsmarknaden med turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd
  • Skärpt diskrimineringslagstiftning
  • Mer normkritiska inslag och undervisning i skolan

Med mer entreprenörskap, en skola med fokus på kunskap och lägre trösklar till arbetsmarknaden blir jobben fler. Det är möjligt.

© Oliver Rosengren 2014