Kategoriarkiv: Välfärdspolitik

Äldres våld i nära relationer

Posted on

Igår hade jag fokus på våld i nära relationer. Studiebesök på Familjefrid Kronoberg och Kvinnojouren Blenda. Flera viktiga frågor framkom att arbeta vidare med över tid, men också en som resulterade i en omedelbar skrivelse som idag lämnats in till kommunstyrelsen: om äldres våld i nära relationer. Familjefrid Kronoberg ger stöd och råd till de som […]


Bred och viktig verksamhet!

Posted on

Förmiddagen har ägnats åt träning och inläsning om de olika verksamheter och politikområden som Nämnden för Arbete och Välfärd har ansvar för. Nämnden har ungefär 500 anställda och en halv miljard i budget med predestinerade statsbidrag inräknat. Verksamheten sträcker sig från flyktingmottagande och ungdomsarbetslöshet till missbruksvård och omhändertagande av barn- och unga. Brett och viktigt! […]


Vårdetik och kvinnors rättigheter före privatmoral

Posted on

Igår fattade landstingsstyrelsen beslut om att utreda Kristdemokraternas förslag om samvetsfrihet för vårdpersonalen vid abort. En utredning är egentligen ofarligt, men det är samtidigt olyckligt att det nu framstår som en signal om att det kan vara möjligt att överväga att sätta privatmoral framför kvinnors rättigheter över sin egen kropp. Igår fick jag många frågor på twitter. Redan […]


© Oliver Rosengren 2014