Kategoriarkiv: Jobbpolitik

Regeringen behöver ge kommunerna redskap att minska bidragskostnaderna

Posted on

Regeringen har tappat greppet om bidragen. Det blev ovanligt tydligt i den vårbudget som presenterades för ett par veckor sedan. Där fanns en prognos för utvecklingen av antalet personer i olika ersättningssystem under de kommande åren. Ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag), som kommunerna ansvarar för, förväntas öka med 14 procent (räknat i helårsförsörjda, se tabellen nedan). […]


Debatt om arbetstidsförkortning i kommunfullmäktige

Posted on

På dagens kommunfullmäktige debatterades Vänsterpartiets motion om arbetstidsförkortning. Kommunstyrelsen har besvarat motionen med hänvisning till den uppföljning av försöket i Göteborg som omsorgsförvaltningen gör. Jag biföll givetvis kommunstyrelsens förslag, men redogjorde i debatten för på vilka sätt sänkt standardarbetstid riskerar arbetsmarknadens funktionssätt och välfärdens varaktiga finansiering. Det finns en hel del internationellt publicerad forskning kring arbetstidsförkortning […]


Om SMPs Inblicksserie ”verkligheten bakom arbetslinjen”

Posted on

Smålandsposten gör en artikelserie om ”verkligheten bakom arbetslinjen”. I torsdagens del är det en intervju med en arbetslös, utbildad civilingenjör, och en sociolog som föreslår arbetstidsförkortning. I fredagens med ett företag som har ”nollön” och Per Schlingmann som talar om företagande. På lördagen redogör en forskare i socialt arbete för att trygghetssystemen behöver byggas ut […]


Utredning om vuxenutbildning och Sfi

Posted on

De senaste dagarna har den utredning som pågår på Arbete och välfärd om resursfördelningsmodell i vuxenutbildningen och Sfi varit återkommande i media. När nu oppositionen bestämt sig för att efterkonstruera ett luftslott av kritik för att plocka enkla poäng i debatten finns skäl att reda ut hur ärendet hittills fortlöpt: Nämnden för arbete och välfärd […]


Ungas utanförskap minskar

Posted on

Ungas utanförskap är ett misslyckande för samhället. Vi föds med olika förutsättningar och möjligheter. Ett rättvist samhälle vill möjliggöra för alla att bli sitt bästa, att det som spelar roll ska vara vart man vill och inte vad eller var man kommer ifrån. De viktigaste nycklarna till livschanser går genom utbildning och arbete. Därför arbetar Växjö kommun […]


Pressmeddelande: ”Dags att Ylva Johansson (S) slutar fika med facken och börjar presenterar reformer för fler jobb och snabbare etablering”

Posted on

”Dags att Ylva Johansson (S) slutar fika med facken och börjar presenterar reformer för fler jobb och snabbare etablering” ”Det tog regeringen ett halvår att komma fram till att de ska sätta sig ner och prata. Det är dags att Ylva Johansson slutar fika med facken och börjar presentera reformer för fler jobb och snabbare […]


Regeringen missar målet i integrationsfrågan

Posted on

Fyra regeringstungviktare skriver idag en debattartikel på DN-Debatt som är så pass innehållslös att den riskerar att skadadebattsidans anseende. Inriktningen är till del god, men de missar målet när de stänger dörren för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och för en politik som försvagar drivkrafterna för att arbeta. På tåg mot Karlstad med förvaltningsledningen för […]


Fler ensamkommande barn till Växjö

Posted on

Jag skriver i dagens SMP. Nyårshälsning och nyårslöfte. I samma tidning stakar förvaltningschefen för Arbete & Välfärd ut en utmaning och ett par möjligheter. Nästa år kommer fler ensamkommande barn än tidigare. Det är en utmaning på bostadssidan och en möjlighet för kommunen i stort. Många av de ensamkommande barnen kommer snabbt ut i sysselsättning, […]


En bra och två dåliga idéer från Hägglund

Posted on

Tidig morgon. Göran Hägglund skriver på DN Debatt. Föreslår etableringsavdrag för nyanlända. 100 000 skattefritt per år i fem år och sänkt etableringsbidrag. Viktigt att stärka drivkrafterna att arbeta. Tyvärr är de andra två förslagen mindre bra och faller i fällan att problematisera människovolymerna istället för utanförskapsvolymerna. Drivkrafterna att arbeta handlar i grunden om två marginaleffekter. […]


En timme till för Växjö

Posted on

Igår beslutade Växjö Kommunfullmäktige att förlänga serveringstillstånden på fredagar och lördagar till 03:00. S, V och SD var emot. Initiativet kommer från det beslut som fattades i våras efter en motion från mig och Anna Tenje. Vi föreslog då att fler dagar ska räknas som dagar med det längre serveringstillståndet (då 02:00). Nämnden för Arbete […]


© Oliver Rosengren 2014