Kategoriarkiv: Nämnden för Arbete & Välfärd

Regeringen behöver ge kommunerna redskap att minska bidragskostnaderna

Posted on

Regeringen har tappat greppet om bidragen. Det blev ovanligt tydligt i den vårbudget som presenterades för ett par veckor sedan. Där fanns en prognos för utvecklingen av antalet personer i olika ersättningssystem under de kommande åren. Ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag), som kommunerna ansvarar för, förväntas öka med 14 procent (räknat i helårsförsörjda, se tabellen nedan). […]


Granskning av (s)kuggbudgeten i Arbete och välfärd för 2016

Posted on

Skyddsvallar för människor i ekonomisk utsatthet byggs med ordnad ekonomi. Våra möjligheter att också i nästa kris hindra passivisering och utbrett utanförskap med en expansiv arbetslinje beror på vår förmåga att spara i ladorna när ekonomin nu återhämtar sig. Att oppositionen budgeterar med underskott och finansierar permanenta utgiftsökningar med temporära pengar är riskerar målet om […]


Debatt om arbetstidsförkortning i kommunfullmäktige

Posted on

På dagens kommunfullmäktige debatterades Vänsterpartiets motion om arbetstidsförkortning. Kommunstyrelsen har besvarat motionen med hänvisning till den uppföljning av försöket i Göteborg som omsorgsförvaltningen gör. Jag biföll givetvis kommunstyrelsens förslag, men redogjorde i debatten för på vilka sätt sänkt standardarbetstid riskerar arbetsmarknadens funktionssätt och välfärdens varaktiga finansiering. Det finns en hel del internationellt publicerad forskning kring arbetstidsförkortning […]


Utredning om vuxenutbildning och Sfi

Posted on

De senaste dagarna har den utredning som pågår på Arbete och välfärd om resursfördelningsmodell i vuxenutbildningen och Sfi varit återkommande i media. När nu oppositionen bestämt sig för att efterkonstruera ett luftslott av kritik för att plocka enkla poäng i debatten finns skäl att reda ut hur ärendet hittills fortlöpt: Nämnden för arbete och välfärd […]


Ungas utanförskap minskar

Posted on

Ungas utanförskap är ett misslyckande för samhället. Vi föds med olika förutsättningar och möjligheter. Ett rättvist samhälle vill möjliggöra för alla att bli sitt bästa, att det som spelar roll ska vara vart man vill och inte vad eller var man kommer ifrån. De viktigaste nycklarna till livschanser går genom utbildning och arbete. Därför arbetar Växjö kommun […]


Svar från Migrationsverket och infoträff om ensamkommande

Posted on

Idag kom svaret från Migrationsverket på kritiken mot deras brister i handläggningen av ensamkommande ungdomar från Växjö. De ber om ursäkt och utlovar bättring. Och använder två olika typsnitt i en brödtext på tre stycken…? Vi kommer fortsätta bevaka frågan. Växjö har ett ambitiöst och framgångsrikt arbete, men en förutsättning är att andra inblandade, så […]


Praktikdag på boende för ensamkommande ungdomar

Posted on

På Bengtsgård i Rottne finns åtta skäl att vara stolt över Sverige och Växjö. Där bor åtta ensamkommande ungdomar som vi ger trygghet och hopp om en framtid. När jag nu nyligen kommit hem från en dags praktik där är det mycket tankar och känslor. Störst är glädjen. När jag var yngre hände det att […]


Äldres våld i nära relationer

Posted on

Igår hade jag fokus på våld i nära relationer. Studiebesök på Familjefrid Kronoberg och Kvinnojouren Blenda. Flera viktiga frågor framkom att arbeta vidare med över tid, men också en som resulterade i en omedelbar skrivelse som idag lämnats in till kommunstyrelsen: om äldres våld i nära relationer. Familjefrid Kronoberg ger stöd och råd till de som […]


Pressmeddelande: ”Dags att Ylva Johansson (S) slutar fika med facken och börjar presenterar reformer för fler jobb och snabbare etablering”

Posted on

”Dags att Ylva Johansson (S) slutar fika med facken och börjar presenterar reformer för fler jobb och snabbare etablering” ”Det tog regeringen ett halvår att komma fram till att de ska sätta sig ner och prata. Det är dags att Ylva Johansson slutar fika med facken och börjar presentera reformer för fler jobb och snabbare […]


Regeringen missar målet i integrationsfrågan

Posted on

Fyra regeringstungviktare skriver idag en debattartikel på DN-Debatt som är så pass innehållslös att den riskerar att skadadebattsidans anseende. Inriktningen är till del god, men de missar målet när de stänger dörren för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och för en politik som försvagar drivkrafterna för att arbeta. På tåg mot Karlstad med förvaltningsledningen för […]


© Oliver Rosengren 2015