Regeringen behöver ge kommunerna redskap att minska bidragskostnaderna

Posted on

Regeringen har tappat greppet om bidragen. Det blev ovanligt tydligt i den vårbudget som presenterades för ett par veckor sedan. Där fanns en prognos för utvecklingen av antalet personer i olika ersättningssystem under de kommande åren. Ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag), som kommunerna ansvarar för, förväntas öka med 14 procent (räknat i helårsförsörjda, se tabellen nedan). […]


Proposition om integration antagen av länsförbundet

Posted on

Moderaterna i Kronoberg samlas idag till länsförbundsstämma för debatter och att lyssna till Anna Kinberg Batra. Förslag från medlemmarna ska behandlas, Ung företagsamhet föreläsa och den nya toppkandidatutbildningens deltagare offentliggöras. Själv har jag föredragit förbundsstyrelsens proposition Fler jobb och snabb etablering. Högt i tak i debatten och flera yrkanden om ändringar kom från medlemmarna på stämman. Slutligen […]


Jämställdhetsdagarna i Malmö

Posted on

Sverige har över tid varit ett föregångsland för jämställdhet, men flera utmaningar finns kvar. För Växjös del fortsätter utmaningarna med en jämställd arbetsmarknad, och utmaningar relaterade till destruktiva könsnormer och hederskultur växer. Är just nu på jämställdhetsdagarna i Malmö. Idag är det den andra och sista dagen på denna årliga konferens. Betydligt bättre seminarium än […]


Granskning av (s)kuggbudgeten i Arbete och välfärd för 2016

Posted on

Skyddsvallar för människor i ekonomisk utsatthet byggs med ordnad ekonomi. Våra möjligheter att också i nästa kris hindra passivisering och utbrett utanförskap med en expansiv arbetslinje beror på vår förmåga att spara i ladorna när ekonomin nu återhämtar sig. Att oppositionen budgeterar med underskott och finansierar permanenta utgiftsökningar med temporära pengar är riskerar målet om […]


Debatt om arbetstidsförkortning i kommunfullmäktige

Posted on

På dagens kommunfullmäktige debatterades Vänsterpartiets motion om arbetstidsförkortning. Kommunstyrelsen har besvarat motionen med hänvisning till den uppföljning av försöket i Göteborg som omsorgsförvaltningen gör. Jag biföll givetvis kommunstyrelsens förslag, men redogjorde i debatten för på vilka sätt sänkt standardarbetstid riskerar arbetsmarknadens funktionssätt och välfärdens varaktiga finansiering. Det finns en hel del internationellt publicerad forskning kring arbetstidsförkortning […]


Om SMPs Inblicksserie ”verkligheten bakom arbetslinjen”

Posted on

Smålandsposten gör en artikelserie om ”verkligheten bakom arbetslinjen”. I torsdagens del är det en intervju med en arbetslös, utbildad civilingenjör, och en sociolog som föreslår arbetstidsförkortning. I fredagens med ett företag som har ”nollön” och Per Schlingmann som talar om företagande. På lördagen redogör en forskare i socialt arbete för att trygghetssystemen behöver byggas ut […]


Utredning om vuxenutbildning och Sfi

Posted on

De senaste dagarna har den utredning som pågår på Arbete och välfärd om resursfördelningsmodell i vuxenutbildningen och Sfi varit återkommande i media. När nu oppositionen bestämt sig för att efterkonstruera ett luftslott av kritik för att plocka enkla poäng i debatten finns skäl att reda ut hur ärendet hittills fortlöpt: Nämnden för arbete och välfärd […]


Ungas utanförskap minskar

Posted on

Ungas utanförskap är ett misslyckande för samhället. Vi föds med olika förutsättningar och möjligheter. Ett rättvist samhälle vill möjliggöra för alla att bli sitt bästa, att det som spelar roll ska vara vart man vill och inte vad eller var man kommer ifrån. De viktigaste nycklarna till livschanser går genom utbildning och arbete. Därför arbetar Växjö kommun […]


Svar från Migrationsverket och infoträff om ensamkommande

Posted on

Idag kom svaret från Migrationsverket på kritiken mot deras brister i handläggningen av ensamkommande ungdomar från Växjö. De ber om ursäkt och utlovar bättring. Och använder två olika typsnitt i en brödtext på tre stycken…? Vi kommer fortsätta bevaka frågan. Växjö har ett ambitiöst och framgångsrikt arbete, men en förutsättning är att andra inblandade, så […]


Det räcker inte med en kampanjfilm

Posted on

Igår gav sig Hillary Clinton ut på banan. Jag tror hon har goda chanser. Svensk media beter sig som om hon redan vunnit. Men har hon rätt politik för USA? Jag är rädd att svaret är nej. Kandidaturen offentliggjordes med ett videoklipp av människor i olika vardagssituationer. Kvinnor som talar om att komma tillbaka till jobb, […]