Månadsarkiv: april 2016

Regeringen behöver ge kommunerna redskap att minska bidragskostnaderna

Posted on

Regeringen har tappat greppet om bidragen. Det blev ovanligt tydligt i den vårbudget som presenterades för ett par veckor sedan. Där fanns en prognos för utvecklingen av antalet personer i olika ersättningssystem under de kommande åren. Ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag), som kommunerna ansvarar för, förväntas öka med 14 procent (räknat i helårsförsörjda, se tabellen nedan). […]


Proposition om integration antagen av länsförbundet

Posted on

Moderaterna i Kronoberg samlas idag till länsförbundsstämma för debatter och att lyssna till Anna Kinberg Batra. Förslag från medlemmarna ska behandlas, Ung företagsamhet föreläsa och den nya toppkandidatutbildningens deltagare offentliggöras. Själv har jag föredragit förbundsstyrelsens proposition Fler jobb och snabb etablering. Högt i tak i debatten och flera yrkanden om ändringar kom från medlemmarna på stämman. Slutligen […]


© Oliver Rosengren 2016