Månadsarkiv: november 2015

Granskning av (s)kuggbudgeten i Arbete och välfärd för 2016

Posted on

Skyddsvallar för människor i ekonomisk utsatthet byggs med ordnad ekonomi. Våra möjligheter att också i nästa kris hindra passivisering och utbrett utanförskap med en expansiv arbetslinje beror på vår förmåga att spara i ladorna när ekonomin nu återhämtar sig. Att oppositionen budgeterar med underskott och finansierar permanenta utgiftsökningar med temporära pengar är riskerar målet om […]


Debatt om arbetstidsförkortning i kommunfullmäktige

Posted on

På dagens kommunfullmäktige debatterades Vänsterpartiets motion om arbetstidsförkortning. Kommunstyrelsen har besvarat motionen med hänvisning till den uppföljning av försöket i Göteborg som omsorgsförvaltningen gör. Jag biföll givetvis kommunstyrelsens förslag, men redogjorde i debatten för på vilka sätt sänkt standardarbetstid riskerar arbetsmarknadens funktionssätt och välfärdens varaktiga finansiering. Det finns en hel del internationellt publicerad forskning kring arbetstidsförkortning […]


© Oliver Rosengren 2015